Şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik, psikoloji bilimine odaklı yetkinlik gelişim programları tasarlıyor ve uyguluyoruz.

 

Hizmetlerimiz

Emrah Yolaç Eğitim Danışmanlık Executive Coaching olarak, uzman kadromuz ile şirketlere hizmet vermekteyiz.

 
charts-computer-data-669615.jpg

Ölçümleme

Davranış, kişilik ve yetenek ölçümleme sistemlerimiz ile işe alımlarınızda doğru kişileri seçebilmenizi sağlıyor; çalışanlarınızın ve liderlerinizin yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

Eğitim

Kurumsal bazdaki ihtiyaçlarınız doğrultusunda, yeni nesil öğrenme süreçlerini içeren bilimsel ve psikolojik temelli eğitimler sunuyoruz.

egitim.PNG
adult-blur-business-630839.jpg

Koçluk

Günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu süreçler tasarlıyoruz.

İlham Veren Konuşmalar

Eğitimlerin final buluşmalarında, ülkemizin kendi alanında en önde gelen ilham veren konuşmacıları ile sürecin pekiştirilmesini sağlıyor ve ayrıca özel etkinlik ihtiyaçlarınıza yönelik konuşmacı hizmeti sunuyoruz.

marcos-luiz-photograph-292744-unsplash.jpg

Blog’dan

blog1.PNG

İnsanın Kendisi ve Değişimi ile Mücadelesi Üzerine

Aslında alışkanlıklara olan düşkünlüğümüz ve değişime karşı sürdüregeldiğimiz direnç ve buna bağlı olarak insanın kendisi ile mücadelesi doğumla başlar.

blog2.PNG

Kendini Doğurmak

Farkında olmadan reddettiğimiz zihinsel kapasitemizin sınırlı olması gerçeği nedeniyle, kontrolün bizde olmasına ve istikrarlı bir biçimde yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz.

blog3.PNG

Mükemmellik Yanılgısı ve Narsisizm

Ya hep ya hiç algısı, ‘mükemmel, eksiksiz, kusursuz ve tam’ kriterlerine dayandığı için karşılanması süreklilik açısından imkânsızlık arz eden bir başka paradoksa ve getirisi olarak da tatminsizliğe, mutsuzluğa yol açar.